Forsiden
Om NPA
- Styret
- Stambokfører
- Raserepresentanter
Stutterier
Show og utstilling
- Påmelding til utstilling
- Resultater
Hingstekatalogen
Søknader om
navnegodkjenning
Ponniregister (søk)
Statistikk
- Dyr pr. rase
- Bedekninger
- Lisensieringer
Bli medlem
Ponnipool
- Ponni søker rytter/kusk
- Rytter/kusk søker ponni
Ponniraser
- Avlsplan for ponnier
- Connemara
- Exmoor
- Dartmoor
- Gotlandsruss
- New Forest
- Shetland
- Sportsponni
- Welsh
NPA-regelverk
Medlemsblad
Lenker
Import 29.01.2018
Skrevet av: HS
.

Regler for registrering og stambokføring av ponnier i NPA

Norsk Ponniavlsforening er godkjent av Mattilsynet for registrering, passutstedelse og stambokføring av de ponniraser som til enhver tid er fastsatt av Mattilsynet. (Avlsregister)

Norsk Ponniavlsforening har også ansvar for registrering og passutstedelse av ponnier med manglende dokumentasjon for avstamning.(Bruksregister)

Norsk Ponniavlsforening skal til enhver tid ha en egen stambokfører oppnevnt av NPAs styre.
Stambokføreren har ansvar for registrering og stambokføring i foreningen. Registrene og stambok skal føres elektronisk og være tilgjengelig for alle på  www.ponniavl.no. Stambokfører skal ha en offentlig kjent adresse.

Dersom tvil oppstår ved registrering eller stambokføring, skal saken fremlegges for NPAs styre.
Dersom stambokfører selv eier ponni som skal registreres/stambokføres, skal dokumentene undertegnes av foreningens leder.
Statistikk over registrerte og nye stambokførte ponnier skal hvert år utarbeides til foreningens årsmelding.

 

Importerte ponnier er registreringsberettiget i avlsregisteret dersom følgende krav er oppfylt:

1: Ponniens originale registreringssertifikat eller pass utstedt av utenlandsk avlsorganisasjon,må sendes NPAs stambokfører. For Shetlandsponnier skal International Transfer Certificate være utstedt av eksportlandets stambokkontor. For ponnier av andre raser, importert fra Storbritannia, skal sertifikatet være påført korrekt eierskifte og være undertegnet av raseforeningen, evt. eget eksportsertifikat dersom vedkommende raseforening utsteder slike.

2: Ponnien skal være lovlig importert til landet, med gyldige registreringspapirer eller pass og tollpapirer. Ponnier som ikke har pass fra exportlandet vil få norsk pass. Ponnier som ikke har i satt microchip fra exportlandet vil få tilsendt microchip etter at det er betalt for dette.
Ponnier importert som reisegods registreres i NPAs bruksregister.

 

Om du sjekker at ovenstående er på plass før du sender noe til stambokfører går registreringen raskere og i korte trekk må du huske dette:

* Originalt pass, korrekt eier, tollpapirer og DNA resultat sendes stambokfører

* Hårprøve dersom DNA ikke er utført fra hjemland eller exportland.

* Betale etter gjeldende prisliste

Orientering vedrørende import av shetlandsponnier fra Storbritania


Tips en venn om denne nyheten:
Fra: Til epost:
 
Show og utstiling
Pass og registrering
Nettbutikk
Søk i ponniregisterert
Ponnier til salgs
Vis stambøker
Kontakt oss
Logg på "Min side"
Brukernavn:
Passord:
 
Hva er "Min side"?
Motta nyheter på epost!
Din epost:

Våre samarbeidspartnere
Siden er copyright © beskyttet og tilhører Norsk Ponniavlsforening