Forsiden
Om NPA
- Styret
- Stambokfører
- Raserepresentanter
Stutterier
Show og utstilling
- Påmelding til utstilling
- Resultater
Hingstekatalogen
Søknader om
navnegodkjenning
Ponniregister (søk)
Statistikk
- Dyr pr. rase
- Bedekninger
- Lisensieringer
Bli medlem
Ponnipool
- Ponni søker rytter/kusk
- Rytter/kusk søker ponni
Ponniraser
- Avlsplan for ponnier
- Connemara
- Exmoor
- Dartmoor
- Gotlandsruss
- New Forest
- Shetland
- Sportsponni
- Welsh
NPA-regelverk
Medlemsblad
Lenker
Innkomne saker til årsmøte 2023 01.03.2023
Skrevet av: Sandra Davidsen
Det er kommet inn noen saker til årsmøtet 4.mars.

Sak 1:    Vedtektsendring

                §2 FORMÅL, 4. ledd:

                …Fjordhest, Nordlandshest og Islandshest….. endres til: ….Fjordhest, Nordlandshest/Lyngshest og Islandshest….

                Begrunnelse: Rasen heter Nordlandshest/Lyngshest.

 

Sak 2:    Vedtektsendring

                §6 UNDERAVDELINGER

                Ending fra: Medlemmer i et fylke eller landsdel kan danne fylkes- eller landsdelsavdelinger under NPAs styre, etter godkjenning av NPAs årsmøte.

                Foreslås endret til: Medlemmer i et fylke eller landsdel kan danne fylkes- eller landsdelsavdelinger etter godkjenning av NPAs årsmøte.

            Begrunnelse: Det er ikke hensiktsmessig at NPA sitt styre skal lede lokallagene/underavdelingene og aktivitene i disse.

 

Sak 3:  Godkjenning av underavdeling/lokallag

            Det søkes om årsmøtes godkjenning av lokallag av NPA for Rogaland: Rogaland ponniavlsforening.

                Et interimstyre har laget et forslag til vedtekter for lokallaget som legges fram for årsmøtet. Dersom det er behov for det, kan forslaget til vedtekter ettersendes.

                Etter årsmøtet i NPA vil det bli kalt inn til et stiftelsesårsmøte for Rogaland ponniavlsforenig, der det skal vedtas vedtekter og velges styre.

                Formålet med lokallaget er å aktivisere ponnieiere til avl og bruk av ponni, og økt kompetanse i avl, hold og bruk av ponni.

                Lokallaget ønsker å være selvstyrt med eget styre, eget årsmøte og egen økonomi med egen kontingent, eventuelt en delt kontingent med NPA.

                Søknaden forutsetter derfor en endring av vedtektenes §6 som foreslått.

                

 

Vennlig hilsen
Arvid Reiersen


Tips en venn om denne nyheten:
Fra: Til epost:
 
Show og utstiling
Pass og registrering
Nettbutikk
Søk i ponniregisterert
Ponnier til salgs
Vis stambøker
Kontakt oss
Logg på "Min side"
Brukernavn:
Passord:
 
Hva er "Min side"?
Motta nyheter på epost!
Din epost:

Våre samarbeidspartnere
Siden er copyright © beskyttet og tilhører Norsk Ponniavlsforening