DOMMERKORT
  FOR HEST
Dato:
14.03.2008
Sted:
Rogaland, Hingster
Klasse: 2
Navn:
Dodge Dart
Stamboknr:
Rase:
Shetland
Kat.nr:
Eier:
Gro Bjørke Ingebretsen
Reg.nr
NPA 5507
EKSTERIØR
Rasetype og preg: 7
Kroppsbygning og musklatur: 7
Beinkvalitet, beinstilling: Frambein: 6
Bakbein:
Bevegelse: Skritt: 6
Trav:
Løsmønstring: Skritt: 6    Trav: 6    Galopp: 5
Mål: Stangmål Båndmål Brystmål Pipeomkrets Klavemål Helhet eksteriør: 7
86 121 14,6
BRUKSEGENSKAPER
Bruksprøver: Travprøve: Km. tid:       9,5
Kjøreprøve: 10 - 9 - 10 - 10 - 10  
Tømmekjøring: - - - -  
Rideprøve: - - - -  
: - - - -  
Kvalitetsbedømmelse:            
Prestasjoner i trav,galopp,riding,kjøring:
ANDRE EGENSKAPER
Lynne: Bruksprøve: 10    Eksteriør: 9    Veterinær: 10 9
Holdbarhet:
Avkom:
Vet. Anmerkn. To roterte testikler 180 grader. Unormalt små. 5
Samla vurdering: Langlagt hingst av bra type med mektig frampart og god muskelsetning. Gode, flate piper. Ustabile haser. Meget inntåa bak. På framparten, uengasjerte bevegelser. Meget god bruksprøve. Ikke kåret pga samlet lav vurdering med vekt på bevegelser og veterinære anmerkninger
Resultat: Pr. 0 Kvalitet: Dommer: Turid Helfjord