DOMMERKORT
  FOR HEST
Dato:
Sted:
Klasse:
Navn:
Dodge Dart
Stamboknr:
Rase:
Shetland
Kat.nr:
Eier:
Gro Bjørke Ingebretsen
Reg.nr
NPA 5507
EKSTERIØR
Rasetype og preg: 8
Kroppsbygning og musklatur: 8
Beinkvalitet, beinstilling: Frambein: 8
Bakbein:
Bevegelse: Skritt: 6
Trav:
Løsmønstring: Skritt: 6    Trav: 7    Galopp: 6
Mål: Stangmål Båndmål Brystmål Pipeomkrets Klavemål Helhet eksteriør: 6
86 93 128 14,5 4,8
BRUKSEGENSKAPER
Bruksprøver: Travprøve: Km. tid:       8
Kjøreprøve: - - - -  
Tømmekjøring: 9 - 8 - 7 - 8 -  
Rideprøve: - - - -  
Løshopping: 8 - 8 - 8 - 8 - 8  
Kvalitetsbedømmelse:            
Prestasjoner i trav,galopp,riding,kjøring:
ANDRE EGENSKAPER
Lynne: Bruksprøve: 9    Eksteriør: 9    Veterinær: 10 9
Holdbarhet:
Avkom:
Vet. Anmerkn. Høyre testikkel er ustabilt roterende og står på høykant. 8
Samla vurdering: Hingst av god type. Velbygd. Velstilte bein med gode ledd. Bred bakbeinsføring i skritt. Enrgiske bevegelser, mangler bruk av ledd.
Resultat: Pr. 0 Kvalitet: Dommer: Susan Hellum