DOMMERKORT
  FOR HEST
Dato:
Sted:
Rogaland
Klasse:
Navn:
Hubert
Stamboknr:
Rase:
Shetland
Kat.nr:
Eier:
Johansen Marianne Larsen
Reg.nr
NPA 5475
EKSTERIØR
Rasetype og preg: Hingst av ordinær type 6
Kroppsbygning og musklatur: Langlagt. Grov overgang hode/hals, mektig hals. Lang lend. Godt muskelsatt. 7
Beinkvalitet, beinstilling: Frambein: Godt markerte ledd. Sterke bein. Gode høver 8
Bakbein:
Bevegelse: Skritt: Energisk, men noe kort. Stiv haseaksjon. 6
Trav:
Løsmønstring: Skritt: 6    Trav: 7    Galopp: 6
Mål: Stangmål Båndmål Brystmål Pipeomkrets Klavemål Helhet eksteriør: 6
104 134 16
BRUKSEGENSKAPER
Bruksprøver: Travprøve: Km. tid: 3.08,8       8
Kjøreprøve: - - - -  
Tømmekjøring: - - - -  
Rideprøve: - - - -  
Longering/løsvisning: 6 - 7 - 6 - -  
Kvalitetsbedømmelse:            
Prestasjoner i trav,galopp,riding,kjøring:
ANDRE EGENSKAPER
Lynne: Bruksprøve: 9    Eksteriør: 7    Veterinær: 10 8
Holdbarhet:
Avkom:
Vet. Anmerkn. 9
Samla vurdering: Langlagt hingst av ordinær type. Gode bein. Korte og stive bevegelser. Gode travegenskaper.
Resultat: Pr. 0 Kvalitet: Dommer: Turid Helfjord