DOMMERKORT
  FOR UNGHEST
Dato:
Sted:
Klasse: UHP 2 år
Navn:
Mira
Rase:
Kat.nr:
Eier:
Ingfrid Birkeland
Reg.nr
NPA 6944
EKSTERIØR
Rasetype og preg: 7
Kroppsbygning og musklatur: 7
Beinkvalitet, beinstilling: Frambein: 7
Bakbein:
Bevegelse: Skritt: 7
Trav:
  HELHET: 8
Samla vurdering: Lettbygd hoppe av bra type, små øyne, velformet hals. Noe hellende kryss. Smalbygd. Spedlemmet. Aktive gode bevegelser. 1 av 1 Sølv
Resultat: Pr. Kvalitet: Dommer: Stein Langørgen