DOMMERKORT
  FOR UNGHEST
Dato:
Sted:
Klasse:
Navn:
Blacktailed Rascal
Rase:
Shetland
Kat.nr:
Eier:
Berit Sikveland
Reg.nr
NPA 6061
EKSTERIØR
Rasetype og preg: 7
Kroppsbygning og musklatur: 7
Beinkvalitet, beinstilling: Frambein: Rettstilte bein 8
Bakbein: Rettstilte bein
Bevegelse: Skritt: 8
Trav: Taktfast
  HELHET: 7
Samla vurdering: Hingst av bra type. Pent og uttryksfullt hode og hals. Jevn kroppsbygning. Godt hingstepreg. Rettstilte bein, gode bevegelser.
Resultat: Pr. Sløyfe Kvalitet: Dommer: Ingrid Løfaldli