DOMMERKORT
  FOR NPA SHOW
Dato:
Sted:
Klasse: Drop in
Navn:
Dodge Dart
Rase:
Shetland
Kat.nr:
Eier:
Gro Bjørke Ingebretsen
Reg.nr
NPA 5507
EKSTERIØR
Rasetype og preg: 8
Kroppsbygning og musklatur: 7
Beinkvalitet, beinstilling: Frambein: 7
Bakbein:
Bevegelse: Skritt: 7
Trav:
  HELHET: 7
Samla vurdering: Ponni av god type. Sterkbygd mellomgrov kropp med bredt ansatt hals. Stiv bakbensføring. Sølv
Resultat: Pr. Kvalitet: Dommer: Guri Haarr