DOMMERKORT
  FOR NPA SHOW
Dato:
Sted:
Klasse: 21
Navn:
Tatra frå Bjønnåsen
Rase:
Shetland
Kat.nr:
Eier:
Gro Bjørke Ingebretsen
Reg.nr
NPA 4805
EKSTERIØR
Rasetype og preg: 9
Kroppsbygning og musklatur: 9
Beinkvalitet, beinstilling: Frambein: 9
Bakbein:
Bevegelse: Skritt: 9
Trav:
  HELHET: 9
Samla vurdering: Vakker hoppe med stor utstråling. Harmonisk og meget velbygd. Meget sterke bein. Meget gode bevegelser. Gull 1/7
Resultat: Pr. Kvalitet: Dommer: Kari Anne Indrebø