Forsiden
Om NPA
- Styret
- Stambokfører
- Raserepresentanter
Stutterier
Show og utstilling
- Påmelding til utstilling
- Resultater
Hingstekatalogen
Søknader om
navnegodkjenning
Ponniregister (søk)
Statistikk
- Dyr pr. rase
- Bedekninger
- Lisensieringer
Bli medlem
Ponnipool
- Ponni søker rytter/kusk
- Rytter/kusk søker ponni
Ponniraser
- Avlsplan for ponnier
- Connemara
- Exmoor
- Dartmoor
- Gotlandsruss
- New Forest
- Shetland
- Sportsponni
- Welsh
NPA-regelverk
Medlemsblad
Lenker
Treårstest for ponni

 

 

ARRANGØR 

Arrangør av treårstest avgjøres av styret i Norsk ponniavlsforening.

Ved stor deltakelse kan treårstesten avvikles i flere regioner. Ved flere treårstester gjelder hvert arrangement som kvalifisering til en avsluttende finale.

 

FORMÅL

Formålet med å holde treårstest for ponni, er på et tidlig tidspunkt å kunne bedømme ponniens anlegg og evner.

 

Resultatene fra testen blir et verdifullt redskap ved planlegging av den videre trening for det enkelte individ. Resultatene vil også kunne gi grunnlag for avkomsbedømning av hingster og hopper.

 

Denne unghesttesten skal forsøke å gi et så objektivt bilde som mulig av den enkelte ponniens styrker, svakheter og utviklingsmuligheter. Ponniene skal ikke dømmes i forhold til hverandre, men i forhold til en objektiv standard.

 

I tillegg vil deltagelse i en treårstest være en fin sosial trening for ponniene og en god måte å komme i gang med ponniens utdannelse på et riktig tidspunkt.


STARTBERETTIGEDE PONNIER

Rett til å delta, har alle ponnier som er tre år, og som er registrert enten i avlsregister eller bruksregister hos Norsk ponniavlsforening. Det åpnes også for å invitere andre avlsorganisasjoners avlsregistrerte hester.

 

Kun avlsregistrerte individer er premieberettiget. 

 

Drektig hoppe i 8 -11 måned kan ikke delta.

 

HINGST

Hingster kan delta, siden treårstesten går på inngjerdet område. Nedre aldersgrense for vising av hingster er 13 år.

 

Dommerene kan avvise ekvipasjer av sikkerhetsmessige grunner.

 

All øvrig håndtering av hingst utenfor inngjerdet område skal utføres av person over 16 år.

 

PÅMELDING 

Bindende påmelding innen kunngjort frist. Avgiften skal betales innen påmeldingsfristen.

Påmeldingsavgift fastsettes av styret i NPA i samråd med arrangøren.

Medlemskap i NPA medfører redusert påmeldingsavgift.

Ved forfall pga. ponniens sykdom, refunderes 50% av avgiften mot fremlagt veterinærattest innen tre dager etter arrangementet.

 

Etteranmeldelse godtas inntil 14 dager før arrangementet mot dobbel avgift, dersom det er plass.

 

Deltakere har krav på starttider ca. en uke før treårstesten starter.

 

DOMMERE

Dommerne må godkjennes av Norsk ponniavlsforenings styre, og minst en av dommerne må sitte i kåringsnemnden.

 

KLASSER

Ponniene deles inn i to klasser etter kategori:
Kategori 1-3
Kategori 4


BEDØMMELSE

Ponniene bedømmes ved en stasjon:

Eksteriør/gangarter etterfulgt av løshopping

 

Eksteriør og gangartsbedømmelsen

Forberedelser og gjennomføring

Ponnien skal først stilles opp for dommerne og mønstres i skritt og trav på trekant. Her blir eksteriør, skritt og trav bedømt.

 

Ponnien slippes så løs, slik at dommerne kan bedømme alle gangarter. Ponnien skal vises på begge hender. Eier/utstiller med eventuell medhjelper utfører dette på dommerens anvisning.

 

Banen bør være ca 20 x 40m, fordi man skal kunne bedømme ponniens balanse og bærighet, og ikke ”raskhet”. Det er en fordel å trene på dette, så ponnien vet hva som forventes av den.

 

Utstyr

Ponnien skal ha hodelag med alminnelig trinsebitt. Benbelegg eller bandasjer er ikke tillatt under mønstring. Kun forbeinsbelegg kan benyttes under løsvisning og - hopping. For løshoppingen anbefales et kort rundt tau uten noe i endene, slik at det lett dras gjennom bittet når man slipper.

 

Karaktersetting

Dommerne setter karakterer fra 1-10. Følgende seks karakterer settes:

1.         Type

2.         Kroppsbygning og muskulatur

3.         Ben og benstilling samt bevegelsenes korrekthet

4.         Bevegelse i skritt

5.         Bevegelse i trav

6.         Bevegelse i galopp

 

Løshopping

Forberedelse og gjennomføring

For at ponnien skal ha mulighet til å vise seg best mulig, er det viktig at den har fått trent på løshopping.

 

Selve løshoppingen gjennomføres med eier/utstiller og en til to medhjelpere;

En person (utstiller) som fører ponnien frem mot løshoppingsbanen før den slippes, en piskefører som ved behov kan støtte ponnien ved å drive den frem til hindrene, samt en person som tar imot, slik at ikke ponnien vender og går tilbake mot hinderet.

 

Om utstiller ønsker, kan også hinderpersonell hjelpe til med å drive ponnien. Det er viktig at alle er rolige og ikke jager ponniene som skal bedømmes.

 

Ponniene løshoppes på venstre hånd, et kryss en rack og en okser med et galoppsteg mellom hvert hinder.

 

Høyder og avstander

For kategori 1 ponnier skal hinderhøyden normalt ikke overstige 80 – 100 cm og bredden ikke overstige 90 cm. Målet går ned 10 cm for hver kategori.

 

Ytterligere høyning av hindrene kan skje i samråd med eier/utstiller, dersom dommeren føler behov for det, for en sikker bedømmelse av ponnier med høy kapasitet.

 

Spesielle hensyn med hensyn på hinderhøyder og avstander skal tas for de minste ponniene.

 

Den bakerste bommen på okseren skal være ca 10 cm høyere en den forreste.

Markbommen skal ligge ca 20-30 cm foran hinderet.

 

Ponnistørrelse

Kryss til rett hinder

Rett hinder til okser

Kat 4

5,2 m

5,0 m

Kat 3

5,8 m

5,6 m

Kat 2

6,4 m

6,2 m

Kat 1

7,0 m

6,8 m

Større ponnier

7,4 m

7,2 m

Tabell 1. Anbefalte avstander ved kombinasjonshinder, ettstegskombinasjon, klasse LB. Kilde: NRYFs ”Veiledning for banebyggere – sprang”

 

 

RESULTATER

Resultatene regnes ut etter følgende formler:

 

Beste sprangtalent:

Type + Kropp + Ben + Galopp + Taksasjonsevne + Teknikk  = max 60 poeng

 

Beste gangartstalent:

Type + Kropp + Ben + Skritt + Trav + Galopp = max 60 poeng

Om flere ponnier får lik poengsum, gjelder følgende for rangeringen:

 

Gangartsponni: Summen av de tre gangartskarakterene, deretter karakteren i galopp-skritt-trav. Ved fortsatt likhet premieres likt.

 

Sprangponni: Summen av begge sprangkarakterene, siden galoppen. Ved fortsatt likhet premieres likt.

 

PREMIERING

Beste norskfødte totalt får pengepremie, nasjonalfarget bånd, og gavepremie

Beste sprangtalent i hver klasse får nasjonalfarget rosett og gavepremie

For å få utmerkelse som sprangtalent må ponnien ha 8 eller mer i begge sprangkarakterer, ingen delpoeng under 7 og minst 47 poeng totalt.

Beste gangartstalent i hver klasse får nasjonalfarget rosett og gavepremie

For å få utmerkelse som gangartstalent må ponnien ha 8 eller mer i to av gangartskarakterene, ingen delpoeng under 7 og minst 47 poeng totalt.

¼ av de fremst rangerte per klasse, innen gangart og innen sprang, får diplom og grønn/hvit rosett

Alle deltagere får deltagerbevis og brun/hvit rosett

 

GENERELLE BESTEMMELSER

Mønstrers påkledning under eksteriørbedømmelse er alminnelig pent antrekk med hensiktsmessig fottøy.

 

Tilfredsstillende oppvarmingsbane skal være tilgjengelig for deltakerne.

 

Usportslig opptreden og unødig avstraffelse av ponnien kan medføre bortvisning.

 

Doping er ikke tillatt i henhold til gjeldende dopingreglement.

 

Det er ponnieiers ansvar å formidle reglementet videre, slik at mønstrer og medhjelpere har tilstrekkelig kjennskap til retningslinjene som gjelder for treårstesten.

 

Ponnien skal være vaksinert i henhold til Norsk hestesenters utstillingsreglement.

 

Det forutsettes at barn som settes til å håndtere ponnier på treårstesten er i stand til å gjøre dette på forsvarlig vis.

 

Verken NPA eller arrangør er ansvarlig for eventuelle skader hester og/eller mennesker pådrar seg under arrangementet. Deltakelse skjer på eget ansvar.


PROTEST

Ponnieier eller ansvarlig utstiller har rett til å protestere. Avgitt karakter er ikke grunnlag for protest.

 

Protester av annet slag må innleveres skriftlig til sekretariatet snarest, og senest en time etter at bedømmelsen har funnet sted. Protesten vedlegges et gebyr på kr 1000. Gebyret vil bli tilbakebetalt dersom protesten tas til følge. Protest avgjøres av arrangementsledelsen.

 

Arrangementsledelsen er den gruppen som er oppnevnt av styret i NPA for å arrangere treårstesten. Dersom en av disse er innhabil, kan man trekke inn en fra styret i NPA som er til stede.

 

Vedtatt i styre 28.08.2006,

revidert 20.09.2006,

godkjent 25.09.06

revidert 2009

godkjent 08.09.2009

 
Show og utstiling
Pass og registrering
Nettbutikk
Søk i ponniregisterert
Ponnier til salgs
Vis stambøker
Kontakt oss
Logg på "Min side"
Brukernavn:
Passord:
 
Hva er "Min side"?
Motta nyheter på epost!
Din epost:

Våre samarbeidspartnere
Siden er copyright © beskyttet og tilhører Norsk Ponniavlsforening