Forsiden
Om NPA
- Styret
- Stambokfører
- Raserepresentanter
Stutterier
Show og utstilling
- Påmelding til utstilling
- Resultater
Hingstekatalogen
Søknader om
navnegodkjenning
Ponniregister (søk)
Statistikk
- Dyr pr. rase
- Bedekninger
- Lisensieringer
Bli medlem
Ponnipool
- Ponni søker rytter/kusk
- Rytter/kusk søker ponni
Ponniraser
- Avlsplan for ponnier
- Connemara
- Exmoor
- Dartmoor
- Gotlandsruss
- New Forest
- Shetland
- Sportsponni
- Welsh
NPA-regelverk
Medlemsblad
Lenker
Registrering og stambokføring

Stambokførers side finner du mer informasjon om registrering, hestepass og priser.
 

Regler for registrering og stambokføring av ponnier i NPA

Norsk Ponniavlsforening er godkjent av Mattilsynet for registrering, passutstedelse og stambokføring av de ponniraser som til enhver tid er fastsatt av Mattilsynet. (Avlsregister)

Norsk Ponniavlsforening har også ansvar for registrering og passutstedelse av ponnier med manglende dokumentasjon for avstamning.(Bruksregister)

Norsk Ponniavlsforening skal til enhver tid ha en egen stambokfører oppnevnt av NPAs styre.
Stambokføreren har ansvar for registrering og stambokføring i foreningen. Registrene og stambok skal føres elektronisk og være tilgjengelig for alle på  www.ponniavl.no. Stambokfører skal ha en offentlig kjent adresse.

Dersom tvil oppstår ved registrering eller stambokføring, skal saken fremlegges for NPAs styre.
Dersom stambokfører selv eier ponni som skal registreres/stambokføres, skal dokumentene undertegnes av foreningens leder.
Statistikk over registrerte og nye stambokførte ponnier skal hvert år utarbeides til foreningens årsmelding.

 

Registrering i avlsregisteret  (Røde pass)

Norskfødte ponnier etter hingster kåret i Norge skal registreres i avlsregisteret dersom følgende krav er oppfylt:

1: Begge foreldrene må være registrert i NPAs avlsregister. Den angitte oppdretter må være korrekt registrert som hoppens eier i NPAs register ved fødselstidspunktet. Dersom annen person enn hoppens eier skal registreres som oppdretter, må skriftlig tillatelse fra hoppens eier sendes stambokfører.

2: Bedekningen må være skjedd i henhold til Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien og gjeldende avlsplan for ponnier.

3: Original, korrekt utfylt springseddel utstedt av hingstens eier eller den som av hingstens eier er gitt fullmakt, skal fylles ut på baksiden av hoppeeier når føllet er født. Eventuelle eierskifter må være dokumentert på springseddelen.

4: Korrekt utfylt original springseddel og hårprøve sendes stambokfører.  Hårprøve av mor sendes også hvis hun ikke tidligere er testet.  Stambokfører sender signalementsskjemaer og microchip tilbake til oppdretter. Føllet skal identifiseres dvs microchipen skal settes i føllet av veterinær, før føllet avvennes. Hvis ikke føllet blir identifisert før avvenning, må avstamningen til føllet bekreftes med DNA prøver for eiers kostnad.

 

Norskfødte ponnier etter utenlandske, kårete hingster er registreringsberettiget i Avlsregisteret dersom følgende krav er oppfylt:

1: Moren må være registrert i NPAs avlsregister. Den angitte oppdretter må være korrekt registrert som hoppens eier i NPAs register ved fødselstidspunktet. Dersom annen person enn hoppens eier skal registreres som oppdretter, må skriftlig tillatelse fra hoppens eier sendes stambokfører.

2: Bedekningen må være skjedd i henhold til lover og forskrifter i det land hingsten var stasjonert. Ved inseminasjon utført i Norge, skal regler iflg Avlsplanen være fulgt.

3: Original springseddel eller annet dokument som er gyldig fra det land hingsten er stasjonert, skal innsendes. For Shetlandsponnier eid i Norge ved bedekningstidspunkt, skal internasjonal bedekningsattest være utstedt av stambokkontoret i det land hingsten var stasjonert. Dersom en Shetlandsshoppe er importert drektig, skal bedekningen være beekreftet på gjeldende International Transfer Certificate.

4: Korrekt utfylt gyldig dokument med hårprøve sendes stambokfører. Stambokfører sender signalementsskjemaer og microchip tilbake til oppdretter. Føllet skal identifiseres, dvs microchipen skal settes i føllet av veterinær før føllet avvennes. Hvis føllet blir identifisert etter avvenning må avstamningen til føllet bekreftes med DNA-prøver for eiers kostnad.

5: New Forest som benyttes til avl etter 1.1.2013 og som har Kantje's Ronaldo He.Stb.. 197 i stammen må være testet fri som bærer for myotoni-genet eller ha fritestet(e) i mellomliggende generasjon(er) før avkom kan registreres.

 

Importerte ponnier er registreringsberettiget i avlsregisteret dersom følgende krav er oppfylt:

1: Ponniens originale registreringssertifikat eller pass utstedt av utenlandsk avlsorganisasjon,må sendes NPAs stambokfører. For Shetlandsponnier skal International Transfer Certificate være utstedt av eksportlandets stambokkontor. For ponnier av andre raser, importert fra Storbritannia, skal sertifikatet være påført korrekt eierskifte og være undertegnet av raseforeningen, evt. eget eksportsertifikat dersom vedkommende raseforening utsteder slike.

2: Ponnien skal være lovlig importert til landet, med gyldige registreringspapirer eller pass og tollpapirer. Ponnier som ikke har pass fra exportlandet vil få norsk pass. Ponnier som ikke har i satt microchip fra exportlandet vil få tilsendt microchip etter at det er betalt for dette.
Ponnier importert som reisegods registreres i NPAs bruksregister.

 

Registrering i bruksregisteret  (Hvite pass)

1: Alle ponnier, dvs hester med mankehøyde under 150cm, og som ikke oppfyller kravene for å bli oppført i avlsregisteret, skal registreres i NPAs bruksregister.

2: Ponniene registreres på samme måte som i avlsregisteret, men som krysninger og uten dokumentert stamtavle. Reisegodsponnier blir også registrert i bruksregisteret, men med avstamning som i avlsregisteret, der det finnes offisielle papirer på dette. (Registreringssertifikat, pass). 

3: Alle avkom etter ponnier registrert i bruksregisteret, blir registrert i bruksregisteret

4: Ponnier registrert i bruksregisteret har ikke offisiell utstillingsrett, men kan delta på alle arrangementer arrangert av NPA.

 

 

ØVRIGE GENERELLE KRAV:

1: I avlsregisteret må ponniens avstamning kunne føres utelukkende tilbake i 3 generasjoner til ponnier som er godkjent av stambokkontoret i rasens hjemland.

2: Sportsponnier kan registreres i avlsregisteret uten avstamning i 3 generasjoner. Se Avlsplan for ponnier.

3: Hver ponni skal ha et spesifikt registreringsnummer, som består av bokstavene NPA eller NPA B etterfulgt av et nummer, som gis i ubrutt rekkefølge.
Ponniens navn skal bestå av maksimalt tre ord på til sammen 30 tegn, inkludert evt. Stutterinavn eller stallprefix.

4: Stutterilignende navn kan bare benyttes av oppdrettere som er registrert som stutteri, eller har fått godkjent slikt navn i NPA, eller har benyttet slikt navn før 31.12.92.

5: Navn kan ikke endres på registrert ponni.
Etter 1990 skal ponniens navn og nr være unikt innen rasens registrerte bestand i Norge. Dersom ponnien er registrert i utlandet, skal dette navnet brukes i sin helhet og uten tillegg også i NPAs register. Navn kan ikke avvike fra dokument ved eierskifte.

6: Framgangsmåte ved eierskifte: Passet skal ikke lenger sendes inn til stambokfører.  Selger av ponni skal, når kjøpsavtalen er datert og skrevet under av kjøper og selger, sende kopi av kjøpsavtalen til stambokfører. Husk å skrive ny eiers adresse.  Ved samtidig å sende kvittering for innbetalt eierskiftegebyr til NPAs konto 9365 11 84302. Stambokfører vil så registrere ny eier i databasen og sende oblat påført ponniens NPA nr og ny eiers navn og adresse tilbake til den nye eieren.  Oblaten skal klistres inn på eierskiftesiden i passet.  Dette blir beskrevet i eget vedlegg som sendes sammen med oblaten.

7: Ved ponniens død plikter eier å melde fra om dette, og originalssertifikat/pass  skal sendes stambokfører.

8. Ved eksport av Shetlandsponni skal selgeren orientere stambokfører slik at det kan utstedes et International Transfer Certificate i god tid før ponnien skal forlate Norge.

9: Registrerte ponnier skal alltid anmeldes til utstilling og konkurranse med sitt fulle navn.

 

STAMBOKFØRING

For at en ponni skal kunne stilles på offisiell utstilling og stambokføres, må den være registrert i Norsk Ponniavlsforenings avlsregister. Dersom eierskifter ikke er korrekt anmeldt, kan ponnien nektes stambokført.

Ponnier som skal kunne premieres og stambokføres må ha minst 3 generasjoner dokumentert avstamning. Ellers gjelder spesielle regler som er nedfelt i rasebeskrivelsen for den enkelte rase og i avlsplanen for ponnier.
En ponni kan stambokføres dersom den har oppnådd kåring, godkjenning eller premiegrad ved offisiell utstilling og forøvrig oppfyller kravene i disse regler samt gjeldende avlsplan.

De forskjellige raser stambokføres i egne nummerrekker med en bokstavkombinasjon foran, bestående av N for Norge og en eller flere etterfølgende bokstaver som betegner rase eller avlsområde. Hingster og hopper følger samme nummerrekke, hingstene markeres med 0 (null) foran nummeret.
Opplysninger om premiegrad, utstillingskritikk, mål og resultater fra bruksprøver, skal offentliggjøres på www.ponniavl.no under den enkelte ponni. De skal også offentliggjøres i hvert års årsmelding.

Avgift for registrering, passutstedelse, eierskifter og/eller stambokføring, samt utstedelse av ITC/eksportsertifikat fastsettes av NPA´s styre.
 

Revidert av NPAs styre 20.07.2008 og gjeldende fra 20.07.2008

 
Show og utstiling
Pass og registrering
Nettbutikk
Søk i ponniregisterert
Ponnier til salgs
Vis stambøker
Kontakt oss
Logg på "Min side"
Brukernavn:
Passord:
 
Hva er "Min side"?
Motta nyheter på epost!
Din epost:

Våre samarbeidspartnere
Siden er copyright © beskyttet og tilhører Norsk Ponniavlsforening