Forsiden
Om NPA
- Styret
- Stambokfører
- Raserepresentanter
Stutterier
Show og utstilling
- Påmelding til utstilling
- Resultater
Hingstekatalogen
Søknader om
navnegodkjenning
Ponniregister (søk)
Statistikk
- Dyr pr. rase
- Bedekninger
- Lisensieringer
Bli medlem
Ponnipool
- Ponni søker rytter/kusk
- Rytter/kusk søker ponni
Ponniraser
- Avlsplan for ponnier
- Connemara
- Exmoor
- Dartmoor
- Gotlandsruss
- New Forest
- Shetland
- Sportsponni
- Welsh
NPA-regelverk
Medlemsblad
Lenker
Connemara-nytt

Raserepresentant i NPA:        Ragnhild Aabøe Inglingstad

Inglingstadveien 6, 3490 Klokkarstua
            Tlf.: 47861330

E-post: raaboe@icloud.com  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ENDRINGER I KRAV TIL STAMBOKFØRING FOR CONNEMARAPONNIER

 

NPA er forpliktet til å følge reglene for stambokføring som er fastsatt av CPBS (Connemara Pony Breeders Society). Det er et par endringer i de irske reglene som ikke er tatt inn i NPAs avlsplan.

 

Dette gjelder at Connemaraponnier født etter 1.1.2016 må være testet for HWSD – Hoof Wall Separation Desease. HWDS er en genetisk lidelse som forekommer

hos connemaraponnier. Årsaken er en genetisk mutasjon som har gitt en permanent forandring i ett gen. Det muterte genet er et recessivt arveanlegg. Et føll må derfor ha 2 kopier av det defekte genet, ett fra hver av foreldrene for å rammes av lidelsen. Hos ponnier som blir rammet kan skaden variere mye.

 

Brudd og sprekker i hovveggen begynner oftest å bli synlige hos føll i alder 1–6 mndr. Alle høvene blir rammet. Hovveggen løsner fra de bærende delene av hoven. I alvorlige tilfeller må hesten bære hele vekten på sålen, dette medfører smerte, og kan

føre til lammelser og andre lidelser. Ponnier som bærer bare ett av dette defektegenet har normale høver, men bærer genet og kan ved parring med en annen ponni som også er bærer få avkom som får HWSD.

 

Sjansene er som følger (N=negativ):

25 % N/N

50% N/HWSD

25% HWSD/HWSD

 

Det er mulig å avle vekk denne lidelsen, men det krever at man får oversikt over hvilke ponnier som er bærere. Testen kan utføres på hårprøver. 

 

Det er et krav fra CPBS - Connemara Pony Breeders Society – at alle føll født etter 1.1.2016 må testes for å kartlegge hvilke individer som er bærere av anlegget. De irske reglene ble vedtatt i 2017, men det har vært en del diskusjon om hvordan reglene skal gjennomføres.

 

NPA arbeider med en revisjon av avlsplanen, med mål om at den kan godkjennes i løpet av året. 

 

Dette innebærer: For føll født i 2019 skal det, som vanlig, tas hårprøve av føllet. Hoppeeier skal ta hårprøvene og sende dem i lukket kovolutt merket med føllets

navn, sammen med utfylt springseddel til NPAs stambokfører.

 

Denne hårprøven vil bli brukt både til å bekrefte mor og far og til å fastslå hvilken status føllet har angående HWSD.

 

Når stambokfører har mottatt springseddel og hårprøve, blir føllet registrert, og hårprøvene sendt til laboratorie for analyse. Stambokfører vil som vanlig sende ut microchip og signalementskjema til hoppeeier. Når DNA resultatet av analysene foreligger vil også resultatet for HWSD bli oppført i passet.

 

Norskfødte føll født i 2016, 2017 og 2018 – som ikke er testet for HWSD – må testes for å kunne komme i Klasse 1 eller 2 i vår stambok. Dette følger av de irske reglene.

Eiere av disse føllene vil bli kontaktet direkte av NPA.

 

 

Det er også ønskelig å få bedre oversikt over avlshingster- og hopper født før 1.1.2016. Det vil NPA komme med nærmere informasjon om senere.

 

Ta gjerne kontakt med meg hvis du trenger mer informasjon.

 

Vermund Lyngstad

E-post: vermund@paland.no

mobil: 480 74 044

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Show og utstiling
Pass og registrering
Nettbutikk
Søk i ponniregisterert
Ponnier til salgs
Vis stambøker
Kontakt oss
Logg på "Min side"
Brukernavn:
Passord:
 
Hva er "Min side"?
Motta nyheter på epost!
Din epost:

Våre samarbeidspartnere
Siden er copyright © beskyttet og tilhører Norsk Ponniavlsforening